ბიომასის ამოსაქაჩი

ბიომასის ამოსაქაჩი განკუთვნილია ბიგაზის დანადგარიდან გადამუშავებული სასუქის მასის ამოსატვიტრთათ მისი შემდგომ ნათესების გარემოში შეტანის მიზნით

ბიოენერგიაამ დაამზადა რამდენიმე ტიპის კონსტრუქცია:

ხელის ამძრავით – საათში 500 ლიტრი, ფეხის ამძრავით – საათში 500 ლიტრი, და ელექტრო ამძრავით საათში 4 ტონა.