ვაგონის სატვირთი

ბიოენერგიამ დაამზადა რკინიგზის ვაგონებში დასატვირთი და დასაცლელი მოწყობილობა

მოწყობილობა გამოიყენება 30-40 მეტრზე ტომერების და ყუთების ავტომატურ რეჟიმში ასატვირთათ. 16 – 20 ტონა საათში წარმადობით.