ახალი საწარმო

Lasha Bitsadze 29 Nov , 2009

ბიოგაზის დანადგარებისთვის, ენერგო ეფექტური შეშის ღუმელების, მზის კოლექტორების, ასაწყობ დასაშლელი სათბურების, სასაწყობო სტელაჟების, და სხვა მოწყობილობათა სერიული წარმოებისათვის აშენდა ახალა საწარმო

დაკომპლექტებულია სახარატო, საფრეზო, საღუნი,  მექანიკური და ჰიდრავლიკური პრესებით, გელიოტინით, ვალცით, ელექტრო – წერტილოვანი – კემპის – არგონის სადუღი აპარატებით.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.